TEMA Vakfı’ndan A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi

20.05.2021
TEMA Vakfı’ndan A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü bu yıl “#Doğaİçin çözümün
parçasıyız” sloganı ile kutlanırken; TEMA Vakfı, bu önemli günde Türkiye’nin biyolojik
çeşitliliğinin tanınması, öneminin fark edilmesi ve korunmasına katkı
sağlamakamacıylabaşlattığı A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ni duyurdu. Arazi
tahribatı, iklim değişikliği, avlanma ve aşırı yararlanma nedenleriyle gün geçtikçe azalan
biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkat çeken Vakıf, Kurucu Onursal
Başkanlarından A. Nihat Gökyiğit’in ismini verdiği proje ile #FarkındaMıyız sorusunu
sorarak biyolojik çeşitlilik kavramının Türkiye’de bilinirliğinin artmasını hedefliyor.
Birleşmiş Milletler tarafından her sene 22 Mayıs günü kutlanan Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik
Günü’nünbu yılki sloganı “#Doğaİçin çözümün parçasıyız”. Yaşam ve sağlık için gerekli temiz havanın,
gıdanın, gezegendeki su ve besin döngüsünün devamlılığının biyolojik çeşitliliğe bağlı olduğunun altını
çizen TEMA Vakfı ise, bu özel günde A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ni hayata geçiriyor.
Konuyla ilgili konuşan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç; dünyamızı yaşanabilir yapan,
insanların bu gezegende var olabilmesi ve refahı için vazgeçilmez önemi olan, doğal zenginliğin
göstergesi biyolojik çeşitliliğin öneminin yeterince bilinmediğini belirtti. Biyolojik çeşitliliğin hızla yok
olduğunun ve dünyadaki türlerin %25’inin neslinin tehlike altında olduğunun altını çizen Ataç;tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde dekamuoyunu biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirmek,
farkındalığı artırmak ve insan kaynaklı biyolojik çeşitlilik kaybını en aza indirmek için çalışmaların
başlatılması ihtiyacının acil olduğunu söyledi.
Türkiye’de biyolojik çeşitlilik


TEMA Vakfı olarak A. Nihat Gökyiğit Biyolojik Çeşitlilik Projesi’ni başlattıklarını müjdeleyen Ataç;
“Türkiye bir kıta olmamakla birlikte bir kıtada bulunacak sayıda tür çeşitliliğine sahiptir.Tüm Avrupa
kıtasında 12 bin 500 farklı tohumlu bitki türü varken, Türkiye’de bu sayı 10 bin 900’dür.Ülkemizde
mantarlar ve mikroorganizmalar hariç bilinen 37 binden fazla tür bulunmaktadır. Sahip olduğumuz
bitki türlerinin %38’i, hayvan türlerinin ise %18’i endemik, yani sadece ülkemizde bulunan türlerdir.
Bununla beraber bin 284 bitki türü ile 139 hayvan türünün nesli tehlike altındadır ve bilinen türlerden
11’i tamamen yok olmuştur. Her bir yok oluş doğanın sağlığının bozulmasına sebep olmakta, bu da
azalan insan refahı ve sağlığıanlamına gelmektedir. Sağlığımızın ve gıdamızın teminatı olan biyolojik
çeşitliliği korumak, gelecek nesillere en önemli miraslarımızdan biri olacaktır. TEMA Vakfı olarak biz
de Kurucu Onursal Başkanlarımızdan Sayın A. Nihat Gökyiğit’in biyolojik çeşitlilik konusuna verdiği
önem sebebiyle kendisinin adını verdiğimizyepyeni projemizin çalışmalarına başladığımızı
duyurmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemizle, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin tanınması, önemi
konusunda farkındalığın artması ve korunmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Dünyada da durumun ülkemizden farksız olduğunu söyleyen Ataç; “Ne yazık ki insanlık doğada yaptığı
tahribatlarla, neden olduğu iklim değişikliğiyle, yaptığı aşırı yararlanma ve avlanma ile, kasıtlı olarak
veya farketmeden gelişine neden olduğu işgalci türler ile biyolojik çeşitliliği yok etmektedir. Bugün
insanlar gezegenin %75’ini kullanmakta ve kullandığı alanların yapısını değiştirmektedir. Orman
tahribatı, mera ve otlakların tarım alanlarına dönüştürülmesi, madencilik, su ve hava kirliliği,
kentleşme, erozyon, sulak alanların kurutulması, tarım arazilerinde aşırı gübre ve zehirli tarım
kimyasalları nedeniyle sebep olunan arazi tahribatı; biyolojik çeşitliliği yok eden nedenlerin başında
gelmektedir. 1970 yılından günümüze memelilerde, kuşlarda, balıklarda, çift yaşamlılarda ve
sürüngenlerde azalış %68’e ulaşmıştır. Dünya’da 1 milyon türün nesli tehlike altındadır ve insanlığın
neden olduğu yok oluş geçmiş yılların bin katı olmuştur. Ne yazık ki böyle giderse gelecekte de
bugünkü yok oluşun 10 katına çıkacaktır” dedi.
Biyolojik çeşitlililiğin yaşam sigortamız olduğunun #FarkındaMıyız?
Biyolojik çeşitliliğin doğanın sağlığına olduğu kadar insan sağlığına da çok önemli etkileri olduğuna
değinen Ataç, “Doğada dengeyi sağlayan canlıları ve  canlı çeşitliliğini korumak, varoluşumuzu ve
sağlığımızı da korumak anlamına geliyor. Gıdalarımızın %35’i başta arılar olmak üzere doğada
tozlaşma sağlayan canlılara bağlıdır.Aynı şekilde kullandığımız antibiyotiklerin kaynağı toprak
mikroorganizmalarıdır.Yine bugün en yaygın kullanılan 150 ilacın %57’si doğadan gelmekte, gelmeye
de devam etmektedir. Bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu salgınlara karşı kullanılan ilaçların
%75’i doğa kaynaklıdır. 1981-2010 yıllarında onaylanan antibiyotiklerin %75’inin (104 antibiyotiğin
74’ü) kökeni doğadaki canlılardır. Kanser ilaçlarının %70’i doğa kaynaklı veya doğadan esinlenerek
üretilmiştir” diyerek doğa ve doğadaki canlı çeşitliliği sayesinde insan yaşamının var olabildiğini
vurguladı.Canlı çeşitliliğine zarar veren her hareketi önleme ve bu konuda toplumsal bilincin
kazanılmasını sağlamak amacıyla başlattıkları proje ileVakıf olarak, biyolojik çeşitliliğin korunması
için#FarkındaMıyız sorusuyla farkındalık ve iletişim çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Umut Yeşertiyoruz! TEMA Vakfı

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.